SK | ENG

Bodkáčik

Je to svojpomocné občianske združenie pacientov s chronickými kožnými ochoreniami, ktoré zastupuje záujmy cca 250 tisíc psoriatikov a podobného počtu ekzematikov na Slovensku.

 Ako získať informácie?

 • V časopise Helios, ktorý SPaA SR vydáva pre svojich členov
 • Prostredníctvo jednotlivých Klubov SPaA SR a dermatológov v ambulanciách
 • Prostredníctvo internetovej stránky

Najdôležitejšie aktivity v spolupráci so Spoločnosťou psoriatikov a atopikov SR

 • Unikátny Deň kože – Deň dotykov – celoslovenská akcia.
 • Prostredníctvom médií, ale aj v mestách, kde fungujú kluby psoriatikov a atopikov s pomocou dermatológov kontaktujeme verejnosť a informujeme ju o neprenosnosti týchto chorôb, ale aj prevencii vzniku iných kožných problémov.Taktiež v rámci Svetového dňa psoriázy
 • Podpora Centier pre liečbu chronických kožných chorôb.
 • Každoročné turistické stretnutia so psoriatikmi a atopikmi z Moravy a Čiech na Portáši na moravsko-slovenskom pomedzí
 • Ozdravné pobyty,wokrshopy

Čo je našim cieľom:

 • Zastupovať záujmy zdravotne postihnuných pri rokovaniach so zákonodarcami a s výkonnou mocou
 • Podporovať skvalitnenie a modernizáciu liečby chronických kožných chorôb na Slovensku
 • Pomáhať pri zakladaní denných centier na liečbu kožných chorôb, získavať financie na ich vybavenie modernou technikou
 • Informovať o všetkých aspektoch života s chronickými kožnými chorobami
 • Spolupráca s klubmi SPaA SR (pracujú v 11 rôznych regiónoch Slovenska) s lekármi, lekárnikmi, psychológmi a so zástupcami farmaceutických firiem
 • Edukačné aktivity – zmeniť postoje samotných postihnutých k vlastnemu životu , ako aj vzťah okolia k nim
 • Uskutočňovať osvetu verejnosti (s využitím plagátov, billboardov, ale aj médií najmä pri príležitosti Svetového dňa psoriázy)
 • Zlepšenie dostupnosti modernej liečby novými liekmi, kúpeľnou terapiou a pobytmi pri mori
 • Organizovať psychohygienické kurzy – zamerané na lepšie zvládanie života
 • Poradensko – informačná činnosť v sociálnej oblasti

 

 

psoriaza_300x600

2

www.derma.sk


 

spaa ar       SDVS      aozpo     nroszp       liga proti r

IFPA      spar      europso       mpsvr     IP