SK | ENG

Bodkáčik

Kto sme?

Sme združenie mladých ľudí trpiacich kožnými ochoreniami. Vek ani postihnutie však nie je podmienkou. Radi u nás privítame všetkých, ktorí majú záujem niečo sa dozvedieť, pomôcť alebo spoznať nových ľudí, či napísať vlastný názor, príbeh. Naše združenie a web stránka www.bodkacik.sk chce pomáhať v každej oblasť: zdravotnej, sociálnej aj duševnej. Teší nás, ak vieme nájsť odpoveď na Vašu otázku, riešenie na Váš problém.
Ak potrebujete odbornú radu, poskytnú Vám ju lekári v nezávislej internetovej poradni www.bezpsoriazy.sk.

Kde sme aktívni?

Najdôležitejšie aktivity v spolupráci so Spoločnosťou psoriatikov a atopikov SR

 • Unikátny “Deň kože – deň dotykov” – celoslovenská akcia
 • Odborné podujatie pre širokú verejnosť – Trh kože
 • Prostredníctvom médií, ale aj v mestách, kde fungujú kluby psoriatikov a atopikov s pomocou dermatológov kontaktujeme verejnosť a informujeme ju o neprenosnosti týchto chorôb, ale aj prevencii vzniku iných kožných problémov. Taktiež v rámci Svetového dňa psoriázy
 • Podpora Centier pre liečbu chronických kožných chorôb
 • Ozdravné pobyty, workshopy

Čo je našim cieľom:

 • Zastupovať záujmy zdravotne postihnuných pri rokovaniach so zákonodarcami a s výkonnou mocou
 • Podporovať skvalitnenie a modernizáciu liečby chronických kožných chorôb na Slovensku
 • Pomáhať pri zakladaní denných centier na liečbu kožných chorôb, získavať financie na ich vybavenie modernou technikou
 • Informovať o všetkých aspektoch života s chronickými kožnými chorobami
 • Spolupráca s klubmi SPaA SR (pracujú v 11 rôznych regiónoch Slovenska) s lekármi, lekárnikmi, psychológmi a so zástupcami farmaceutických firiem
 • Edukačné aktivity – zmeniť postoje samotných postihnutých k vlastnemu životu , ako aj vzťah okolia k nim
 • Uskutočňovať osvetu verejnosti (s využitím plagátov, billboardov, ale aj médií najmä pri príležitosti Svetového dňa psoriázy)
 • Zlepšenie dostupnosti modernej liečby novými liekmi, kúpeľnou terapiou a pobytmi pri mori
 • Organizovať psychohygienické kurzy – zamerané na lepšie zvládanie života
 • Poradensko – informačná činnosť v sociálnej oblasti

 

 

Partneri

Janssen_logoJANSSEN Slovakia

 

abbvie-logo  AbbVie s.r.o.

 

   smrdaky       Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

 

oulfm    Ústav ošetrovateľstva JLF UK Martin

 

logo_medmedia       MedMedia, s.r.o.

 

naturprodukt   NATURPRODUKT, s.r.o.

 

abbott-laboratories-logo  ABBOTT Laboratories Slovakia

 

  pleuran    Pleuran – Imunoglukan

 

images      SPIRIG Eastern a.s.

 

pezo   Pezomed Slovakia, s.r.o.

 

Leo Pharma Small Logo  LEO Pharma, s.r.o.

 

Pfizer    PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.

 

logo_pharmalink_RGB    PHARMALINK, s.r.o.

gsk    GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.

 

Sanofi Genzyme - RGB - Colors    SANOFI Genzyme

 

Bodkáčik – združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením

Bodkáčik – združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením

Aurela Stodolu 4991/17, 036 01 Martin

Registrácia: číslo spisu VVS/1.900/90-33563
IČO: 42069700

Typ organizácie: občianske združenie -701

 

Tel: 0905 458 328 p. Mária Cetkovská

email: bodkacikmt@gmail.com

onas


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psoriaza_300x600

2

VOUCHER

 

 


 

spaa ar       SDVS      aozpo     nroszp       liga proti r

IFPA      spar      europso       mpsvr     IP